Schriftelijke vragen over Monumenten

CDA :  Schriftelijke vragen over monumenten

 

Daalt de waarde als een gebouw als monument aangewezen wordt?

 

 

De gemeente Barendrecht heeft een aantal gebouwen in 2020 op de nominatie gezet om aangewezen te worden als monument.

 

Lang niet alle eigenaren waren het daarmee eens. Uiteindelijk zijn de gebouwen, waar bezwaar tegen de monumentstatus werd gemaakt, niet aangewezen als monument. Eind goed al goed zou je zeggen , …. of toch niet?

Een aantal van deze eigenaren werden geconfronteerd met een lagere WOZ waarde. Dat is opmerkelijk omdat deze overal stijgt de laatste jaren. 
We hebben hierover al eerder mondelinge vragen gesteld daar kon geen sprake van zijn aldus het college.

Het CDABarendrecht  heeft dit onderzocht met behulp van deze eigenaren, de SVHW, en een aantal gecertificeerde makelaars. Daarnaast is ook gekeken naar soortgelijke situaties in Nederland waar een rechter uitspraak heeft gedaan.
Onze voorlopige conclusie is dat de waarde van een pand daalt als deze als gemeentelijk monument wordt aangewezen. Reden genoeg voor het CDABarendrecht  om hier een flink aantal schriftelijke vragen over te stellen.

Hieronder is de volledige set vragen te vinden

Tagged