Strategische Agenda Sociaal Maatschappelijk Vestigingsklimaat

Een simpel voorbeeld: Als je nu al weet dat je in verwachting bent van een drieling en op een tweekamerflat woont, dan weet je dat je beter kunt gaan kijken naar een grotere woonruimte. Het hoeft niet op stel en sprong, maar als die drie kindertjes groter worden, knap je op een bepaald moment uit je jasje. Wanneer dat moment zal zijn, is uiteraard vooraf niet precies te zeggen, maar je weet dat het gaat komen. Je gaat je voorbereiden op een passende oplossing voor jouw situatie.

In Barendrecht laten de gemeentescans ons zien dat het aantal inwoners boven de 65 jaar in de komende 20 jaar enorm stijgt van 1 op 6 in 2017 naar 1 op 3 van alle inwoners in 2040. Deze stijging zal naar verwachting gepaard zal gaan met een verschuiving van de behoeften op het terrein van zorg, wonen en hulpvragen, veroorzaakt door onder andere verminderde mobiliteit, personen met verward gedrag en/of de diagnose dementie, afnemende zelfredzaamheid en stijgende eenzaamheid. Zo begint de CDA-motie Sociaal Maatschappelijk Vestigingsklimaat. Eenzaamheid is het eerstvolgende punt waar de motie vervolgens op ingaat omdat niet alleen ouderen maar ook tot wel 40% van de jongeren nu al eenzaam zijn.

Graag zouden we als CDA een route gaan uitstippelen hoe we in Barendrecht goed zijn voorbereid op de toekomst die ons nu wordt geschetst. Welk ‘huis’ hebben we straks nodig om in te wonen? Hebben we dan voldoende zorggevers, hebben we die zorggevers op plekken waar ze nodig zijn, zijn er locaties voldoende om met zorg te wonen en past bijvoorbeeld onze infrastructuur bij wat we nodig hebben. EN niet onbelangrijk in de aanloop… werken de domeinen binnen de gemeente goed samen zodat we overzicht hebben van wat er bijvoorbeeld nu beschikbaar is aan locaties en inzicht in wat we straks nodig hebben.

Een grote complexe vraag, daar zijn we ons terdege van bewust. Het is ook een te complexe vraag om in een paar weken te beantwoorden of om in een paar weken politiek met elkaar uit te timmeren. Daarom willen we als CDA graag naar een Strategische Agenda Sociaal Maatschappelijk Vestigingsklimaat toewerken. Daar zijn politieke keuzes te maken en die maken we samen als raad. De oproep aan het college in de motie is om eerst met een startnotitie te komen, en vervolgens de Strategische Agenda met elkaar te gaan ontwikkelen. We realiseren ons dat ook de startnotitie al een grote klus kan zijn.

In de lange aanloop van bijna twee jaar naar dit moment in de raadsvergadering is het voorstel gewijzigd van een motie, naar een uitgebreide initiatiefnota naar toch weer een motie. Ik heb meerdere keren overleg gevoerd met de woordvoerders van alle politieke partijen, informeel gesproken met de wethouders, met ondernemers in de zorg gesproken en de conceptmotie toegestuurd naar enkele welzijnspartijen voor input. Mijn indruk daaruit nu is dat als ik de motie vanavond tijdens de raadsvergadering zou indienen, deze op voldoende steun kan rekenen.

Echter, vanmiddag tegen half 5 kwam een brief naar de raad over de enorme werkdruk van onze ambtenaren. Daarin staat dat COVID grote impact heeft op de organisatie die toch al grote dossiers onder handen heeft en COVID heeft impact op de medewerkers persoonlijk. Herkenbaar voor ons allemaal ook in ons persoonlijke leven denk ik. Een simpele reactie van mijn kant zou kunnen zijn het college te vragen niet voor het zómerreces maar voor het kèrstreces te komen met de startnotitie. Wat meer tijd geven. Maar of het simpel verschuiven van de termijn past bij de situatie van de organisatie op dit moment, dat kan ik zonder overleg natuurlijk niet inschatten.

Daarom houd ik eerst mijn motie aan. Het is niet mijn bedoeling om op dit moment de ambtenaren te overvragen. Mijn motie spreekt van ambitie voor de toekomst, maar met alle beleidsplannen die de nood van dit moment al goed opvangen, heeft mijn motie ook na die bijna twee jaar voorbereiding, NU geen bloedspoed. Daarnaast is het expliciete verzoek in de brief om – voor zover dat mogelijk is – in onze ambities als raad rekening te houden met deze specifieke situatie in de organisatie. Natuurlijk wil ik dat. De motie houd ik aan en ga in overleg met de organisatie over wat een route kan zijn die past bij deze situatie.

Gerdien de Lange-Leguijt

Raadslid CDA Barendrecht

Tagged