Subsidie voor CO2 opslag naar Barendrecht

 

Het ministerie van VROM heeft 27 november 2008 besloten een subsidie toe te kennen aan Shell en NAM voor het demonstratieproject van ondergrondse CO2 in Barendrecht.

Voor de CDA-fractie komt dit besluit niet onverwacht. We hadden natuurlijk anders gehoopt.

Dat betekent nog niet dat Shell en NAM nu direct aan de slag kunnen gaan.

Er zijn nog diverse stappen te nemen.

Een aantal van die stappen voor u op een rij.

  1. De verwachting is dat Shell één dezer dagen het milieueffectrapport (MER) indient bij de commissie m.e.r. Deze commissie beoordeelt of de ondergrondse opslag van CO2   veilig kan. 
  2. Vervolgens wordt het MER begin 2009 door de provincie  zes weken ter inzage gelegd en kan iedereen gedurende die periode aan het provincie bestuur zijn zienswijze geven. 
  3. Het is vervolgens aan het provinciebestuur en het ministerie van Economische Zaken om deze locatie definitief aan te wijzen als  demonstratieproject.
  4. Op dat moment is de gemeenteraad van Barendrecht pas aan zet. Wij zijn slechts verantwoordelijk voor de bestemmingsplan wijziging en de bouwvergunning.

Of de raad die bevoegdheid ook houdt dat is nog de vraag. De nieuwe wet ruimtelijke ordening heeft ook de mogelijkheid de gemeenteraad te overrulen. We willen daar echter niet op vooruitlopen.

Het gemeentebestuur van Barendrecht zit echter niet stil om alles in het werk te stellen de veiligheid van haar burgers maximaal te waarborgen.

Zo wordt op dinsdag 2 december 2008 het toetsingskader CO2   door de commissie Ruimte besproken en vervolgens in de raad van 15 december vastgesteld.

Dit toetsingskader is een uitwerking van de motie die de raad in juni jl aannam en waar zij vroeg om meer duidelijkheid op het gebied van veiligheid, juridische zaken, geologische bodemgesteldheid.  

De CDA-fractie blijft ook na deze keuze van het ministerie bij haar standpunt dat het voorzorgbeginsel leidend moet zijn. Een maximale zekerheid voor de Barendrechters die nu in Barendrecht wonen, maar ook over een aantal eeuwen. Het gaat immers om een opslag van onbeperkte duur.

Wij houden u op de hoogte. Heeft u vragen, suggesties laat het de CDA-fractie horen!

Het toetsingskader CO2   is te downloaden op de gemeentelijke site, maar u kunt de stukken hier ook direct downloaden:

Toetsingskader  toetsingskader.december_2008

Concept raadsvoorstel  raadsvoorstel_toetsingskader.december_2008

Concept raadsbesluit  raadsbesluit.15_december_2008

Actuele informatie ook op de site van de gemeente Barendrecht