Succesvol bezoek aan de Oranjewijk

Veel raadsleden en wethouders aanwezig!

Wethouders, raadsleden en leden van de Barendrechtse coalitiepartijen CDA, SGP/CU, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 bezochten zaterdag 8 december de Oranjewijk. Kleurrijk togen de verschillende partijen de wijk in, om in gesprek te gaan met de bewoners over hun wijk en het collegeprogramma.

Uitgebreid is gesproken over parkeren, fietspaaltjes, dakkapellen, sociale veiligheid, verkeersveiligheid, riolering, afname van het aantal kinderen in de wijk, groenvoorzieningen, restafval en nog vele andere belangrijke onderwerpen.

Opvolging
Alle ideeën en aandachtspunten zijn genoteerd en worden uitgewerkt. De eerste indruk is dat de Oranjewijk een fijne wijk is waar mensen sociaal met elkaar omgaan en prettig wonen. Diverse bewoners benoemden dat er behoefte is aan beter groenonderhoud. Dat varieert van plantsoentjes die “er niet uitzien” en onkruid op de parkeerplaatsen tot bladeren in de hofjes die niet opgeruimd worden. Besproken werd onder meer dat de gemeente actief de bladeren ruimt op de openbare weg. Daarnaast ligt er een inspanning bij de bewoners die zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk door met elkaar de hofjes netjes te houden.
De nieuwe situatie aan de Marijkesingel werd genoemd. Bewoners vinden het met name voor fietsende kinderen onveilig tijdens de drukke uren.
Andere besproken onderwerpen zijn wateroverlast bij hevige regenval en het onderhoud aan de bestrating.
De bewoners kwamen met mooie ideeën ter verbetering van de wijk zoals betere afvalscheiding door een wijkbak voor plastic, een spiegel op een verkeerspunt met slecht zicht en uitbreiden van de activiteiten in de Oranjetuin voor onder meer ouderen. Samenwerking stimuleren op het gebied van isolatie en nieuwe energie en meer elektrische laadpalen in de wijk werden ook genoemd.

Een bewoner van de Oranjewijk liep mee met de coalitiepartijen door de wijk. Recent heeft deze bewoner het initiatief genomen om een buurtcomité op te richten.
Vanaf 11 uur konden bewoners in de Oranjetuin in gesprek met de wethouders en raadsleden onder het genot van een kop koffie of thee met wat lekkers. Ook hier was een goede opkomst en een zeer prettige sfeer.
Zowel de bewoners als de coalitiepartijen kijken terug op een bijzonder fijne bijeenkomst waar ruimte was voor allerlei onderwerpen.
De coalitiepartijen gaan alle ideeën en aandachtspunten uitwerken. Waar mogelijk worden zaken direct door het college opgepakt. Over alle genoteerde punten zal terugkoppeling naar de bewoners plaatsvinden.

Volgende wijkbezoeken
In de komende maanden zullen de coalitiepartijen CDA, SGP/CU, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 ook de bewoners in andere wijken van Barendrecht bezoeken

Tagged