Uitspraak rechter UMTS Marijkesingel

De rechter heeft uitspraak gedaan inzake het intrekken van de bouwvergunning van de UMTS mast aan de Marijkesingel. De provider KPN is in het gelijk gesteld. Wat daar precies het gevolg van is kan de CDA-fractie op dit moment niet overzien.

Wat wij op dit moment wel konden doen is een aantal vragen stellen aan het college. Wij vragen onder meer of het college tegen deze uitspraak in hoger beroep gaat en of hiertoe al een besluit is genomen. Verder willen wij van het college weten wat zij gaat ondernemen om de bouw van deze UMTS mast tegen te houden. De raad gaf het college in een motie (d.d. 19 december 2005) de opdracht mee dat er geen UMTS mast aan de Marijkesingel komt. Die motie van de raad geldt wat betreft de CDA-fractie nog steeds.