Veiligheidsregio

De gemeente Barendrecht heeft een goedgekeurd crisisbeheersplan (rampenbestrijdingsplan). De provincie heeft ons zelfs apart genoemd en geroemd rondom de aanpak. Maar…
Ook onze gemeente (zeker Barendrecht liggend aan de spoorlijnen en geklemd tussen grote rijkswegen) heeft te maken met calamiteiten die kunnen gebeuren in omliggende gemeenten.
Het Rijk heeft dan ook opdracht gegeven om tot grotere eenheden te komen bij rampenbestrijding. In Rijnmond was dat eigenlijk al het geval, alleen niet geformaliseerd.
Er is nu een veiligheidsregio gevormd, waar vanuit alle zaken bij calamiteiten gecoördineerd moeten worden.
Natuurlijk moet je als gemeente hiermee instemmen, maar als gemeentelijke CDA-fractie zullen we onze Barendrechtse belangen behartigen.
We mogen er met veiligheidsregels niet op (ondanks het algemeen belang) achteruit gaan.