Verkiezingsuitslag

Vanaf deze plaats wil ik alle vrijwilligers bedanken die zich in Barendrecht hebben ingezet om het geluid van het CDA onder het voetlicht te brengen. Ik ben content met het resultaat van 6 zetels en ben er van overtuigd dat we ondanks de achteruitgang van 2,8% met elkaar een goede campagne hebben gevoerd.

Laat ik dat proberen uit te leggen. Allereerst zat de landelijke trend ons niet mee. Veel kiezers hebben het ‘Haagse’ beeld bepalend laten zijn voor hun stem. Op dit moment is dat niet bepaald positief voor het CDA. Gemiddeld zijn er landelijk 3,5% minder stemmen op het CDA uitgebracht.

Een andere factor die meespeelde is de groei van onze gemeente. In de uitbreidingswijken in Carnisselande zijn veel mensen komen wonen die niet uit de traditie van het CDA komen. Ex-inwoners van Rotterdam kleuren het politieke spectrum anders dan de inwoners uit Barendrecht-Centrum.

Een derde effect dat meegespeeld heeft is de hogere opkomst dan 4 jaar geleden. Het CDA heeft altijd beter gescoord bij een lagere opkomst. Vanuit democratisch oogpunt is het overigens alleen maar prettig te constateren dat er meer mensen zijn komen stemmen.

Als we dan gezien de bovenstaande omstandigheden ‘slechts’ 2,8% verliezen, dan kan ik niet anders dan trots en tevreden zijn op het bereikte resultaat. Ik dank mede namens de overige leden van de nieuwe CDA fractie de CDA stemmers voor het in ons gestelde vertrouwen.