Vragen over omstreden onderdeel nieuwe Jeugdwet

JeugdwetBARENDRECHT | De CDA fractie vraagt aandacht voor een omstreden onderdeel in de nieuwe Jeugdwet.

De nieuwe Jeugdwet is per 1-1-2015 van kracht geworden.
De geestelijke  gezondheidszorg voor de Barendrechtse jeugd tot de leeftijd van 18 jaar  valt hiermee onder de verantwoordelijk van de gemeente.

Het CDA maakt zich grote zorgen om het volgende:
Als een Barendrechtse jongere moet  worden opgenomen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg dan zijn de ouders of verzorgers verplicht een eigen bijdrage te betalen die kan oplopen tot bijna 1600 euro per jaar.
Deze bijdrage moet worden betaald ongeacht het inkomen van de ouders. Ook een gezin met een minimuminkomen zal dit bedrag moeten betalen.

Wij willen als fractie de volgende vragen aan u stellen:

  • Heeft  het college al stilgestaan bij het feit dat er  situaties  kunnen ontstaan waar een Barendrechtse jongere moet worden opgenomen in een GGZ instelling en de ouders niet in staat zijn om de hierboven genoemde  kosten op te brengen?
  • Heeft het college een oplossing bedacht als dergelijke situaties voorkomen en zo ja waar wordt dan aan gedacht?

 

[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left” /]