Vragen over Schuldhulpmaatje

Uitspraken gemeente roepen vragen op over positie Schuldhulpmaatje

In januari spraken verschillende coalitiepartijen met diverse sociaal maatschappelijke partijen uit Barendrecht. Een prima bijeenkomst maar het heeft ook vragen opgeroepen omdat er werd aangegeven dat een ambtenaar uitspraken gedaan zou hebben over de positie van Schuldhulpmaatje. Hierover heeft Gerdien de Lange-Leguijt namens de coalitiepartijen vragen gesteld.

Barendrecht, 2 februari 2019

Geacht college,

Op 14 januari 2019 spraken de woordvoerders Samenleving van de coalitiepartijen met diverse sociaal maatschappelijke partijen uit Barendrecht. Een aantal van hen waren aanwezig geweest op een recente bijeenkomst over Schuldhulpmaatje.

Tijdens die vergadering is onduidelijkheid ontstaan over uitspraken die een ambtenaar gedaan zou hebben. De indruk is gewekt dat Schuldhulpmaatje weggaat bij Kijk op Welzijn en ondergebracht wordt bij de kerken. Dit noemen zowel de sociaal maatschappelijke partijen die bij ons als coalitiepartijen aan tafel zaten als diverse andere Barendrechters die ons in de afgelopen twee weken aanspraken hierover.
Aangezien er nu verwarring is ontstaan over de plaatsing van Schuldhulpmaatje krijgen we graag duidelijkheid over wat er gezegd is en wat nu de juiste situatie rondom Schuldhulpmaatje is.

Namens de coalitiepartijen heeft het CDA heeft de volgende vragen:

  1. Klopt het dat op de recente bijeenkomst over Schuldhulpmaatje een ambtenaar aanwezig was. En zo ja, wat was zijn rol?
  2. Is het juist dat tijdens de vergadering is gesproken over het vertrek van Schuldhulpmaatje bij Kijk op Welzijn en dat wordt gezocht naar een plek bij de kerken?
  3. Kan het college duidelijkheid geven over de plaatsing van Schuldhulpmaatje bij Kijk op Welzijn in het licht van de taakomschrijving van Kijk op Welzijn en bijbehorende subsidieverlening door de Gemeente die nog naar de raad toe gaat komen?

We zien graag een spoedige beantwoording tegemoet.
Namens de coalitiepartijen CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66,

Gerdien de Lange-Leguijt

Raadslid CDA Barendrecht

Tagged