Wachtlijst huisartsenzorg duurt voort

Eind januari 2009 stelde de CDA-fractie vragen aan het college over wachtlijsten voor een huisarts in met name Carnisselande.   

Uit de antwoorden van het college van februari 2009 bleek dat de huisartsen zouden overleggen hoe ze de wachtlijstproblematiek het beste aan konden pakken.

De CDA-fractie heeft over deze wachtlijsten en hulp bij acute zorg weer vragen gesteld. Een oplossing voor de wachtlijsten voor huisartsenzorg lijkt er nog steeds niet te zijn.

In het antwoord van het college is duidelijk dat de huisartsen nog met elkaar in gesprek zijn hoe de wachtlijstproblematiek op te lossen.

In spoed gevallen zijn alle huisartsen wel beschikbaar wordt in het antwoord aangegeven.  Voor minder urgente consulten wordt doorverwezen naar de huisarts, die men voor de verhuizing had.

De wethouder zal in een volgend overleg met de huisartsen vragen om een indicatie te geven van de tijd die de huisartsen denken nog nodig te hebben om de wachtlijstenproblematiek op te lossen. 
Wij hebben de wethouder inmiddels gevraagd ons op de hoogte te stellen van de uitkomst van dit overleg en welke rol de gemeente kan spelen bij het zoeken naar praktijkruimte. Ook willen wij van de wethouder horen of zij nog nader geinformeerd is door de huisartsen over het specifieke voorbeeld dat wij in onze vragen noemen. 

De vragen, die de CDA-fractie stelde kunt u hier downloaden: 220409_huisartsenzorg_carnisselande

De antwoorden van het college kunt u hier downloaden: 040509__antwoord_college_huisartsenzorg