Werkhubs

CDA Barendrecht pleit voor Werkhubs

 

Werkhubs zijn moderne werkplekken en een inspirerende en gezellige omgeving

 

 

Voor CDA Barendrecht is het duidelijk: het ‘nieuwe normaal’ werken is steeds meer thuis, op afstand of hybride. Voor sommige Barendrechters is thuiswerken een uitkomst, voor andere een (grote) uitdaging. Dichterbij huis of de school van de kinderen werken spreekt veel Barendrechters aan.

 

Daarom willen we als CDA Barendrecht WerkHubs realiseren. Een flexplek buitenshuis, maar toch dichtbij. Je zit niet gebonden aan huur van een kantoorruimte, maar je kan heerlijk aanschuiven in een ‘corner’ om daar rustig te werken. Je kunt er anderen ontmoeten en privé-en-werk goed met elkaar te combineren.

 

Deze Werkhubs komen op verschillende plekken in Barendrecht bij voorkeur geïntegreerd in het winkel- en horecagebied. Hierdoor ontstaat een levendige omgeving waarin lokaal ondernemerschap wordt ondersteund. De WerkHubs kunnen ook voor jongeren een prettige alternatieve leer-en studieplek vormen.

 

 

In die zin is een WerkHub niet nieuw… maar door als gemeente regie te voeren over deze WerkHubs ontstaat wel een enorme kans iets ‘nieuws’ te bewerkstelligen, namelijk: 

 

     1. Door op juiste plekken goede WerkHubs te faciliteren maken we voor veel Barendrechters een betere werk-prive-balans mogelijk. Wat nu als je als ouder na het wegbrengen van je kinderen op vijf minuten afstand je werkdag kunt opstarten in een WerkHub, zonder de stress te hebben van files of op tijd terug zijn om je kind van school, BSO of sport te halen?
     2. Creëren van reuring en stimuleren van lokale economie: in werkhubs wordt gewerkt, maar wordt ook graag een kopje thee of koffie gedronken. Bovendien, daar waar mensen samenkomen ontstaat energie en ondernemerschap. Even een boodschapje ‘om de hoek’ doen, zal bijdragen aan het Barendrechtse MKB. De ‘reuring’ die ontstaat van mensen, in- en uitlopen, komen-en-gaan, zal er ook toe leiden dat anderen, denk aan senioren, geen lege en stille straten zien, maar energie en beweging. Dat nodigt uit tot deelname: even een kopje koffie met gebak halen bij de Barendrechts WerkHub. Uiteraard kunnen de WerkHubs op gepaste momenten ook een geweldige plek zijn voor muziek-, dans- en theater groepen een performance te geven of een klein voorproefje van wat er straks allemaal in Het Kruispunt te zien en beleven valt.
     3. Een broedplaats voor ondernemerschap en samenwerking met jongeren/lokale scholen: de WerkHubs kunnen ook bij uitstek tot mooie samenwerkingen leiden, bijvoorbeeld tussen scholen waarin praktijkonderwijs centraal staat. Jongeren kunnen leren van ondernemers en zodoende kunnen Barendrechters elkaar helpen. Uiteraard is de WerkHub ook een plek waar werkers elkaar ontmoeten, contacten worden gelegd en nieuw ondernemerschap zomaar geboren kan worden.
     4. Kansen vergroten: de werkhub biedt ook mogelijkheden om kansen voor zij die misschien niet of minder makkelijk aan een baan komen, mee te doen. Een strategisch geplaatste balie van de gemeente voor werkbemiddeling in een WerkHub waar ondernemers en werkers een vraag kunnen stellen naar wat ondersteuning, ligt heel erg voor de hand.
     5. Sterke CO2 reductie: last but not least… door een aantal heel strategisch geplaatste WerkHubs, kan het aantal dagen naar kantoor (en dus CO2 uitstoot) worden teruggebracht. Combineren we Werkhubs met andere publieke ruimtes zoals een bibliotheek of sportzaal, dan kunnen we het energiegebruik zo efficiënt mogelijk inzetten.

 

 

 

Tagged