Meld u aan voor onze nieuwsbrief


parkeren

Gezonde lokale economie

Een samenleving waarin iedereen erbij hoort heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts deels de economische ontwikkeling kunnen beïn-vloeden, is vooral het midden- en kleinbe-drijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen werkgelegenheid bij. De gemeen-te creëert randvoorwaarden voor die noodzakelijke groei en ondersteunt bedrijven. Maar zij gaat niet voor de individuele ondernemer keuzes maken.

Standpunten:

114. Parkeren

Het CDA vindt dat voor parkeren bij winkelcentra in Barendrecht niet moet worden betaald.