De Snuit- of Taxuskever

De CDA- fractie kreeg kortgeleden een vraag over een plaag van de snuit- of taxuskever in de wijk Meerwede-Noord in Carnisselande.  

Doordat het tegenwoordig niet meer mogelijk is om deze insecten met chemische middelen te bestrijden worden tuinen volledig aangetast en tuinliefhebbers ontmoedigd hun tuin groen te houden.

De fractie heeft wethouder Zuurbier gevraagd naar de mogelijkheid om binnen de gemeente de taxuskever in particuliere tuinen te bestrijden.

Dit is in het verleden door de gemeente Barendrecht incidenteel gedaan. Dit was in de wijk Waterkant waar de taxushagen in de openbare ruimte werden aangetast door de taxuskever. Ter bestrijding zijn toen de natuurlijke vijanden gebruikt. Omdat destijds de beplanting in de openbare ruimte de bron was van de overlast zijn de aangrenzende particuliere tuinen, waarin de taxuskever voorkwam, meegenomen bij de uitvoering van de bestrijdingswerkzaamheden. Momenteel zijn er bij de gemeente Barendrecht geen locaties bekend waar de beplanting in de openbare ruimte wordt aangetast door de taxuskever.

Gezien dat gegeven is de wethouder van mening dat de gemeente Barendrecht niet verantwoordelijk is voor het bestrijden van de taxuskever in de particuliere tuinen temeer daar deze kever goed te bestrijden is door middel van natuurlijke vijanden. Deze zijn te koop bij diverse tuincentra in de omgeving. Men zal in dat geval wel gezamenlijk met de buren actie moeten ondernemen wil de behandeling succes hebben.

Mocht in de toekomst blijken dat ook de beplanting in de openbare ruimte wordt aangetast dan is het voor de wethouder weer aanleiding om af te wegen hoe de kever zal worden bestreden. In dat geval heeft de fractie nu in ieder geval een draaiboek klaarliggen na consultatie van de CDA-fractie in Lansingerland.

Tip voor het bestrijden van de taxus- of snuitkever

Hoewel dit geen site is voor tuintips zal ik naar aanleiding van deze vraag toch even aangeven hoe op natuurlijke wijze een insectenplaag kan worden bestreden

De taxuslkever kan worden bestreden door een natuurlijke vijand nl. een aaltje. Deze eet de larve van de snuitkever van binnenuit op en vermenigvuldigt zich razendsnel. Zodra de aaltjes volgroeid zijn verlaten ze de inmiddels dode larve en gaan op zoek naar een volgend slachtoffer. Het beste resultaat ontstaat als de aaltjes worden ingezet in de periodes dat de larven aan de wortels van de plant eet (eind maart -begin juni)

Download hier de brief met antwoord van het college: 250309_antwoord_college_bestrijding_taxuskever