15 Windmolens?

Antwoorden op schriftelijke vragen zijn overduidelijk!

Eerder publiceerden we een aantal artikelen over windmolens in Barendrecht. Standpunt in deze artikelen was dat we als Barendrecht allang geen keuze meer hebben omdat dit in 2015 is besloten door de Provincie. Bovendien zal de EVB-motie juist leiden tot 4, 6 of zelfs 8 windmolens.
Daar hebben we veel reacties op gehad. Ondertussen hebben we een uitgebreide set schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het doel van de vragen was om hier nu voor eens en altijd duidelijkheid over te krijgen. Hoe zit het nu precies met de windmolens in Barendrecht?

VERPLICHTING OF NIET?
De antwoorden op onze vragen laten zien dat we het bij het juiste eind hebben; het is al besloten dat we een bepaalde hoeveelheid windenergie per jaar moeten gaan leveren en er is geen mogelijkheid om daar lokaal in Barendrecht van af te wijken.
Uit de antwoorden komt ook duidelijk naar voren dat we invloed kunnen hebben bij aanvragen voor plaatsing van windmolens, maar dan moet de provincie er wel op kunnen vertrouwen dat we dit ook goed doen. Voor de locatie Vaanplein is het gemeentebestuur met de provincie in gesprek om de regie in eigen hand te nemen.

HOEVEEL WINDMOLENS?
Omdat de gemeenteraad de door de EVB ingediende motie heeft aangenomen kunnen we in een lastige situatie komen. Deze motie spreekt uit dat er in Barendrecht windmolens van maximaal 100 meter hoog geplaatst mogen worden. Het CDA Barendrecht heeft tegen deze motie gestemd. Wij stelden eerder al dat dit kan leiden tot veel meer windmolens dan we gedacht hadden. Uit de antwoorden blijkt, dat als het college rekening houdt met deze motie, er ongeveer 15(!) windmolens in Barendrecht van 100 meter hoog komen.
En dat is nog niet alles.
Op dit moment zijn er twee gebieden aangewezen namelijk Vaanplein en Bedrijventerrein Oost. Deze 15 stuks kunnen daar niet allemaal geplaatst worden en dus zullen er meer locaties bij moeten komen. Ook daar zijn wij geen voorstander van.

Het CDA Barendrecht is blij met de duidelijke antwoorden van het college waaruit blijkt dat het beter was geweest de motie niet in te dienen. Deze EVB-motie kan leiden tot niet 2 maar 15 windmolens in Barendrecht en op nog meer locaties dan voorzien.
Daar zijn wij fel op tegen en roepen het college dan ook op geen uitvoering aan deze motie te geven!

Voor diegenen die de volledige antwoorden willen nalezen:
Klik op deze LINK
Tagged