2e kans bestemmingsplanwijziging Postkantoorlocatie

postkantoorlocatieBARENDRECHT | De commissie Ruimte heeft de bestemmingsplanwijziging nog niet vrijgegeven voor inspraak. De wethouder kon geen duidelijkheid geven over de wijziging van de geluidsbelasting.

Tijdens de  vergadering van de commissie Ruimte stelde het CDA vragen bij de correctheid van de berekening ten aanzien van geluid. De wethouder kon hier geen duidelijk antwoord op geven en moest één en ander eerst gaan onderzoeken. Vanwege deze onduidelijkheid heeft de commissie besloten de ter inzagelegging uit te stellen.

Met de komst van woningen op de voormalige postkantoor- brandweerkazerne locatie worden 13 parkeerplaatsen onttrokken aan de openbare ruimte. Aangezien er op dit moment geen parkeerproblemen zijn, verwacht de wethouder dat dit met de komst van de woning wel zal meevallen.

 

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” /]