Aanpak parkeeroverlast bij NS-station

Namens de CDA fractie heeft Klaas Groenendijk aan wethouder Zuurbier enkele vragen gesteld over de parkeersituatie bij het station. Die vragen waren|

Tijdens de discussie over de gevolgen voor het aantal verkeersbewegingen bij het station door de bebouwing van de zwembadlocatie is het huidige parkeren aan de orde geweest. Om het parkeerverkeer te beperken is het parkeren om de overkapping beperkt tot 83 en kan je van de westzijde niet dicht bij het station parkeren. De bewoners hebben een brief gehad dat vanwege de parkeeroverlast nu het aantal bereikbare parkeerplaatsen weer is opgevoerd tot 224. Je kan nu ook weer dicht bij de stationsingang parkeren.

Onze vragen waren:
–          zijn er andere manieren overwogen om de parkeeroverlast te beperken?

–          bent u niet bang dat door de maatregelen de parkeeroverlast in de wijk? gewoon blijft, maar dat alleen een aantal parkeerders nu vanaf de "verkeerde" kant de overkapping benadert, waardoor het aantal verkeersbeweging in de wijk verder toeneemt?

–          er is nu ook een stopverbod ingesteld voor het station; denkt u dat het realistisch is om te verwachten dat handhaving van dit stopverbod mogelijk is?

–          zijn deze maatregelen van tijdelijke aard en wordt gekeken naar de gevolgen of is dit een definitieve maatregel? De wethouder heeft in zijn reactie aangegeven dat de maatregelen het gevolg zijn van klachten van bewoners over blijvende overlast van reizigers, die in de wijk parkeren en niet op het stationsdak. De vorig jaar ingestelde maatregelen ter ontmoediging van het parkeren aan de westzijde, bij de Stationsweg, hebben niet tot het gewenste doel geleid. Dat doel was zoveel mogelijk parkeren vanaf de oostzijde van het station, via Gebr. Meedijk of via bedrijfsterrein Dierenstein. Integendeel, er was sprake van extra en ongewenst parkeren in de wijk. Bovendien was er veel onbegrip bij reizigers en waren de gehandicapten-parkeerplaatsen aan de westzijde te ver van het stationsgebouw gesitueerd.

De komende periode zal er met flyers worden geattendeerd om de nieuwe situatie, in de hoop dat de bezoekers in de wijk ook naar het stationsdak zullen gaan met hun auto, nu daar meer ruimte is gemaakt. Aan de bewoners is gevraagd om te reageren op de nieuwe situatie (zie bijlage). Na verwerking van de reacties zal definitief besloten worden over een en ander. Op het recent ingestelde stopverbod zal de eerste tijd goed worden gelet door de politie. Er is nu extra ruimte gemaakt voor afhalers in de speciale zone, waardoor het overlastgevende gedrag van brengers en afhalers op de Stationsweg niet meer nodig is. Wij zullen een en ander uiteraard kritisch volgen de komende periode

DOWNLOADS
antwoord_wethouder aan de CDA-fractie

notitie_plan_van_aanpak parkeeroverlast statonsweg

brief_college aan bewoners omgeving NS-station