Wisseling in de CDA-fractie

CDA-raadslid Jan de Jager heeft aangegeven zijn werkzaamheden voor de CDA-fractie te willen beëindigen.

Gezondheidsredenen zijn de oorzaak van zijn vertrek.  Jan de Jager  heeft van 2002 tot heden deel uitgemaakt van de CDA-fractie. In deze zes jaar was hij onder meer woordvoerder Onderwijs, Jeugd, Openbare Werken en Verkeer en Vervoer. Deze raadsperiode was hij tevens voorzitter van de commissie Planning & Control. In de raadsvergadering van 3 maart 2008 zal Jan de Jager afscheid nemen. 

Tijdens die raadsvergadering wordt zijn opvolger Martin van Hengel beëdigd als CDA-raadslid.  Martin van Hengel maakte de laatste twee jaar deel uit van de CDA-steunfractie.
Vanaf 3 maart vindt u op www.cdabarendrecht.nl de nieuwe taakverdeling binnen de CDA-fractie.

Tot zover het officiële persbericht.

Vanaf deze plaats willen we Jan de Jager dank zeggen voor alle uren die hij als volksvertegenwoordiger voor het CDA actief was. Jan we wensen je een goed herstel toe en we weten dat je ons zal blijven volgen! Je advies, gevraagd en ongevraagd, blijven we zeker waarderen.
Martin, van harte welkom bij de CDA-fractie!  Je draait al een aantal jaren met ons mee, dus met de samenwerking komt het zeker goed!
martin_van_hengel.extra_verkleind.jpg

Foto’s van Martin van Hengel (boven) en Jan de Jager (onder)

Meer informatie kunt u krijgen bij afdelingsvoorzitter Kees Silvis, voorzitter@cdabarendrecht.nl of ondergetekende.

Martin van Hengel is nu al  te bereiken via martin.van.hengel@cdabarendrecht.nl  

jan_de_jager.jpg