Advies informateurs over coalitie

Informateurs in persbericht van 11 maart 2010 advies: coalitie VVD, CDA en ChristenUnie/SGP.

Het persbericht luidt aldus:

BARENDRECHT (donderdag 11 maart 2010) – Het advies uit het rapport van bevindingen van de twee informateurs van de VVD, de heer Van der Hoek en de heer Schaap, luidt om nader te onderzoeken of er een coalitie kan worden gevormd met VVD, CDA en ChristenUnie/SGP Deze partijen hebben op basis van de gevoerde gesprekken de meeste overeenkomsten. Met dit advies van de informateurs gaan nu twee formateurs aan de slag om de coalitievorming te starten. Hiermee is de eerste fase in de coalitievorming in Barendrecht afgerond.

De twee formateurs die aan de slag gaan, zijn mevrouw S. ter Borg en de heer J.Jippes, beiden gemeenteraadslid van de VVD. Mevrouw Ter Borg is tevens fractievoorzitter van de VVD. Het is de taak van de formateurs om een nieuw college te vormen en een coalitieakkoord 2010-2014 op te stellen.

Coalitievorming

De formateurs gaan met de drie partijen onderzoeken of de overeenkomsten tussen de partijen voldoende zijn om een coalitieakkoord op te stellen. Daarbij wordt ook bekeken welke partij welke wethouder zou kunnen en willen leveren. Na het coalitieakkoord zal dan het collegeprogramma worden opgesteld en bekeken wat de diverse portefeuilles worden en welke wethouder welke portefeuille zal gaan behartigen.

Zetelverdeling per 3 maart 2010

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de 29 zetels van de gemeenteraad als volgt verdeeld: VVD 9 zetels, CDA 6 zetels, PvdA 4 zetels, CU/SGP 4 zetels, GroenLinks 3 zetels en D66 3 zetels. Afgelopen vier jaar bestond het college uit VVD, CDA en PvdA.

De CDA-fractie houdt u via deze site op de hoogte van de formatie.