Mantelzorg ook criterium voor aanleunwoningen.

De CDA fractie heeft wethouder Coby van Deursen eind december 2009 vragen gesteld over de criteria om in aanmerking te komen voor een aanleunwoningen bij het Borgstede-complex.  

Tot op heden kon je voor zo’n woning alleen maar in aanmerking komen als je een WMO (CIZ) indicatie hebt en ook daadwerkelijk zorg afneemt. Dat vond het CDA geen goede werkwijze.  Als mensen nog zo lang mogelijk als het kan zelfstandig kunnen wonen door hulp van vrienden of familie (mantelzorg) dan moet men ook zo’n woning kunnen krijgen. Dat vond trouwens ook Herman Appers, één van onze Barendrechtse bewoners, die enige tijd geleden insprak in de raadscommissie Samenleving over dit onderwerp.

Recent heeft college nu besloten dat het criterium van een WMO-indicatie komt te vervallen. Mensen die nu al hulp krijgen van mantelzorgers komen ook in aanmerking voor een aanleunwoningen. Althans, men komt op de wachtlijst. Het aantal beschikbare woningen is gewoon veel te laag. Daarom zullen we er ook als CDA-fractie hard aan blijven werken om meer levensloopbestendige woningen in het centrum van Barendrecht te krijgen.