Afscheid van raadsleden en wethouder

BEDANKT ARNO, GERDIEN, LEO EN PETER !

 

Verkiezingen aanleiding wijzigingen.

 

Na de verkiezingen van afgelopen week bleek dat het CDA Barendrecht terugkeert in de gemeenteraad met 2 zetels.

 

Ook is inmiddels duidelijk dat het CDA Barendrecht niet terugkeert in het bestuur: het college van B&W. Daardoor nemen we afscheid van Arno Schippers, Gerdien de Lange-Leguijt, Leo van Gelder en Peter Luijendijk.
ARNO SCHIPPERS
Arno is al lange tijd verbonden aan het CDA Barendrecht, ook als raadslid. We hebben altijd enorm veel respect en waardering gehad voor zijn inhoudelijke kennis van de gemeentefinanciën en van het onderwijssysteem. Voor de fractie van het CDA was hij dan ook een gewaardeerd lid van de fractie en de commissie Planning & Control. 
Mogelijk keert Arno nog terug, niet als raadslid maar als buitengewoon commissielid voor de commissie Planning& Control.  Daarmee zouden we zijn kennis op financieel gebied (Arno is Controller) kunnen behouden voor het CDA .
GERDIEN DE LANGE -LEGUIJT
Na voorzitter van het bestuur te zijn geweest trad Gerdien toe tot de gemeenteraad in maart 2018.  In deze periode heeft Gerdien zich ingezet voor tal van zaken in het sociaal domein. Dat heeft ze met verve gedaan, haar inzet en gedrevenheid heeft raadsbreed veel waardering opgeleverd. Een combinatie van kennis, vasthoudendheid en gedrevenheid vielen op. Gerdien stond op een niet verkiesbare plaats op de kandidatenlijst, een bewuste keuze van haarzelf. Dat vonden we als CDA jammer maar respecteren haar keuze.
LEO VAN GELDER
Leo is tussentijds ingestroomd in de fractie nadat Hans Spierings deze had verlaten. Leo is meerdere malen lid van de gemeenteraad geweest.  Zijn insteek op allerlei onderwerpen leverde  vaak nieuwe, verfrissende gezichtspunten op. Daarnaast is Leo altijd betrokken geweest bij klimaatzaken op het gebied van alternatieve energie, zeespeigelstijging, waterbeheer etc. etc. We zetten als CDA in op een duurzaam Barendrecht richting 2030. Leo had bijzonder op zijn plek geweest als hij door had kunnen gaan voor het CDA. Helaas  zal dat niet in de gemeenteraad zelf zijn maar zijn kennis en bevlogenheid vanuit de zijlijn blijven inzetten voor het CDA.
PETER LUIJENDIJK
Peter heeft een lange carriere binnen het CDA Barendrecht achter de rug als raadslid en fractievoorzitter. De laatste 6 jaar daarvan als wethouder.  Als wethouder heeft hij het dossier Stationstuinen (+3200) woningen neergezet en tot een goed einde weten te brengen, een enorme prestatie! Daarnaast heeft de aankoop van Edudelta onder zijn leiding een boost gegeven aan de huisvesting van het onderwijs in Barendrecht. Dat en nog te veel zaken om op te noemen zijn de afgelopen jaren gerealiseerd. Met zijn vertrek uit het bestuur laat hij een mooie erfenis na voor Barendrecht. Na de verkiezingen heeft Peter aangegeven zijn plaats in de gemeenteraad af te staan  aan Petra de Kam-Benard; een mooie gebaar!

 

Het bestuur en fractie spreekt haar waardering en dank uit voor de tomeloze inzet van Arno, Gerdien, Leo en Peter!

Tagged