Herbezinning afvalinzameling Barendrecht

De vervuiler betaalt is het uitgangspunt bij de afvalinzameling in Barendrecht. Sinds 1993 wordt er in Barendrecht een diftar (gedifferentieerd tarief) toegepast voor het rest- en GFT afval. De blauwe zak en doorzichtige zak  spelen daarin een belangrijke rol.
Doelstellingen bij deze vorm van afvalinzameling is dat er een scheidingspercentage van 56 % gehaald moet worden en het “afvaltoerisme” beperkt moet blijven. Uit een recent onderzoek blijkt dat de doelstellingen niet meer gehaald worden. Binnenkort zal de nieuwe raad in een informatie- en discussiebijeenkomst brainstormen hoe verder met de afvalinzameling. Er zal dan breed over de afvalinzameling worden gesproken inclusief het afschaffen van het huidige diftar-systeem.
In deze bijeenkomst zal ook het rapport van de Barendrechtse Rekenkamer en de resultaten van de Barendrechtse Barometer worden meegenomen.

De Barendrechtse Rekenkamer komt binnenkort met de resultaten van een onderzoek naar de bestuurlijke besluitvorming betreffende de reiniging sinds de invoering van het diftar-systeem in 1993.  In de Barendrechtse Barometer 2006 zijn vragen opgenomen over het reinigingsbeleid.
Of de brainstormsessie van de raad uiteindelijk leidt tot een andere afvalinzameling in Barendrecht staat nog lang niet vast.
Uitgangspunt van de CDA –fractie zal zijn wat levert de meeste winst op voor het milieu.
Het kan goed zijn om bepaalde zaken te scheiden, maar als het daarna met de auto wordt weggebracht naar Londen, glasbak of retourette is alle milieu-winst  mogelijk in één keer te niet gedaan. Ga je op de fiets dan blijft het natuurlijk ook nog de vraag of dit winst oplevert,  Alle extra transportbewegingen van het afval moeten ook dan meegenomen worden. Kortom niet een eenvoudig rekensommetje.
Bovendien schrijdt de technologie van de afvalverwerking voort en is scheiden van afval  op termijn mogelijk minder noodzakelijk.

Het nut en de  noodzaak voor het apart inzamelen van groente- en fruitafval zal zeker aan de orde komen.  Tuinafval neemt daarbij een aparte plaats in. Dat afval is redelijk “zuiver”.  Dat kan van groente- en fruitafval niet altijd gezegd worden.

Woordvoerder milieu