CDA: meer huizen voor jongeren

 

Er moeten meer huizen voor jongeren  gebouwd worden nabij het Barendrechtse NS-station. Dit standpunt verwoordde Bas Nootenboom in de commissievergadering van 7 februari 2006. Nootenboom stelde voor om het totale aantal woningen op die locatie te verhogen naar 110 woningen, waarvan 50 goedkope jongerenwoningen (30 huur en 20 koop). De meerderheid van overige fracties reageerde positief op dit CDA voorstel.

Het college van Burgemeester en Wethouders presenteerde een plan voor de ‘zwembadlocatie’ van 90 huizen waarvan 30 huurwoningen als jongerenwoning werden aangewezen. Deze 30 zouden dan niet rechtstreeks aan jongeren worden verhuurd, maar aan andere huurders die op hun beurt dan een huurwoning achter zouden moeten laten in andere wijken. Deze achterblijvende woning zou dan als jongerenwoning bestempeld gaan worden.

Bas Nootenboom noemde dit doorschuifsysteem op zich een aardig idee, maar niet realistisch om hierdoor op korte termijn voldoende woningen beschikbaar te hebben voor jongeren die in Barendrecht op zichzelf willen gaan wonen. De 30 jongerenwoningen op deze locatie zullen dan ook direct aan jongeren moeten worden toegewezen.

In het voorstel van het CDA worden 20 goedkope koopwoningen toegevoegd. Deze relatief kleine woningen zijn ideaal als starterwoning. Ze zullen worden gebouwd voor de doelgroep jongeren en door een constructie met maatschappelijk gebonden eigendom zullen deze woningen ook in de toekomst betaalbaar blijven voor jongeren.

Woordvoerder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting