Agenda Jeugd: beleidsspeerpunten 2011-2012

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 juni 2011 heeft de raad zich uitgesproken over ‘de Agenda Jeugd 2011′.  

Gekozen is voor een meer dynamisch document. Het college gaat hierbij uit van positief jeugdbeleid, met name gericht op de 85% van de jeugd waar het gewoon goed mee gaat.

Positieve punten zijn dat deze Agenda tot stand is gekomen door input van het werkveld, maar vooral ook door jongeren zelf. In de lessen maatschappijleer van voortgezet onderwijs zijn door middel van interactieve lessen veel reacties door de jongeren gegeven en in dit stuk verwerkt. Voor het CDA direct een aanknopingspunt om opnieuw aandacht te vragen voor de Maatschappelijke Stage (MaS). Er worden namelijk onderwerpen genoemd in de Agenda waarin jongeren heel goed zouden kunnen participeren, mogelijk in ruil voor invulling van de MaS-uren. Denk aan meepraten over beleid, een ontmoeting organiseren tussen verschillende wijkbewoners ter bevordering van de dialoog en een leuke naam voor het toekomstige jongerencentrum te verzinnen. Wethouder Gebben kon vertellen dat er nog eind juni 2011 een overleg is over de MaS en deze punten mee zal nemen in overleg.

Een aantal van de speerpunten, genoemd in het beleidsstuk zijn:

  • een sociaal veilige leeromgeving door samenwerking en afstemming met school, buurt, politie gemeente etc
  • sport wordt gestimuleerd door sport naar de jeugd toe te brengen; dus meer de focus op de sport in de omgeving, op de pleintjes, op de buitenschoolse opvang en de veldjes in de buurt.
  • inzet van Centrum Jeugd en Gezin Barendrecht om met name de ouders te ondersteunen waarbij de jongeren welkom blijven op het CJG. Het CDA heeft er op aan gedrongen om hierbij te blijven zoeken naar vormen die de jongeren ook aanspreken, zoals chat-spreekuren of in de toekomst een spreekuur op het jongerencentrum. Ook zal er aandacht zijn voor de toekomstige ontwikkelingen wanneer ook de Jeugdzorg naar de gemeente en dus naar het CJG toe zal komen. Een flinke verzwaring van de taken.
  • het benutten van meer openbare buitenruimte voor jongeren op een manier die zij aantrekkelijk vinden. Het Zuidelijk Randpark (het groene gedeelte tussen de A15 en Rotterdam-Zuid) is zo’n park. Tot nu toe gevoelsmatig niet zo behorend bij Barendrecht. Wethouder Nootenboom vertelde dat in de pilot ‘Uit je stad gaan in het Zuidelijk Randpark’ al volop aandacht is voor het samen met jongeren opzetten vormen van (intensieve) recreatie. Mogelijk is ook hier nog een koppeling met de MaS te maken. De wethouder heeft gekozen voor een moderne invulling van de ouderwetse drie R-en (Reinheid, Rust Regelmaat) naar Ruig Recreëren in het Randpark.
  • het behouden van de groep jongeren van boven de 18 jaar voor Barendrecht door voldoende starterswoningen te realiseren.
  • aandacht voor de voorbereidingen met betrekking tot de uitvoering van de plannen rondom de Wet Werken naar Vermogen. Grote gevolgen met name voor de groep Wajongers….
  • aandacht voor structurele oplossingen ter preventie van overlast waarbij het gaat om een kleine groep jongeren (15%) die voor een negatieve beeldvorming zorgt. Weer is hierbij de preventie heel belangrijk, bijv. door een plek als het jongerencentrum,de loungebus, JOP’s, waar de jeugd terecht kan na school en huiswerk….

Al met al een dynamisch document, net als de jeugd die zich dynamisch ontwikkelt en steeds nieuwe accenten zal vragen. Hierbij blijft het belangrijk de grote lijnen duidelijk voor ogen te blijven houden.