Algemene Beschouwingen 2011

Zorg voor kwetsbare groepen, veiligheid in de buurt en een duurzaam financieel kader zijn leidend bij de keuzes van de CDA-fractie bij de begroting 2012.

Dat heeft de CDA-fractie tijdens de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen 2011 op 27 juni 2011 uitgesproken.

Behandeld wordt op 27 en 28 juni de voorjaarsnota.  In deze raadsvergadering stelt de raad de kaders voor de begroting 2011 vast.

De tekst van de CDA-fractie Barendrecht kunt u hier downloaden  algemene_beschouwingen_2011.def

Meer informatie volgt spoedig