Amendement: Spoorbeveiliging Rotterdam -Kijfhoek

Op zaterdag 11 december 2010 vond in Bodegraven de algemene ledenvergadering plaats van de provinciale afdeling van het CDA.  

In de aanloop naar de provinciale verkiezingen werd het verkiezingsprogramma vastgesteld en werden de ingediende amendementen behandeld.

Naar aanleiding van het ernstige spoorwegongeluk in Barendrecht en de laksheid van de verantwoordelijke instanties bij het beveiligen van het spoor bij Barendrecht is het volgende amendement door de afdeling Barendrecht met succes ingediend.

Spoorinfrastructuur

Er worden maatregelen genomen om het vervoer van gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk af te wikkelen (met name in de Drechtsteden). Tevens moet het spoortraject Rotterdam-Kijfhoek zo snel mogelijk worden voorzien van het beveiligingssysteem ERMTS zodat dit ook voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie.     

De CDA vertegenwoordigers in de Provinciale Staten zullen zich dus inspannen om dit beveiligingssysteem zo snel mogelijk te laten installeren.

Meer informatie over de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2010 op www.zuidholland.cda.nl