Amendementen en motie bij begroting 2010

Tijdens de begrotingsraad van 9 en 10 november zijn diverse amendementen en moties ingediend.

De volgende amendementen en moties  zijn aangenomen en ondersteund door de CDA-fractie:

amendement_ombuigingen_101109

amendement_pgb_101109

amendement_fridtjof_nansen_101109

amendement_implentatie_ombuigingen_101109

amendement_jeugdgezondheidszorg_lactatiespreekuur_101109

amendement_raadsbudgetten_101109

motie_bomenkap

motie_forcast_externe_inhuur_101009

motie_risico_systematiek_091011

Het volgende amendement is aangenomen, maar niet ondersteund door de CDA-fractie

amendement_kostendekkingheid_leges_begraafplaatsen_101109

Voor niet aangenomen amendementen en moties zie www.barendrecht.nl