Antwoord college op vragen Vrijenburg

Op 12 april 2008  stelde de CDA-fractie naar aanleiding van een bezoek aan de wijk Vrijenburg enkele vragen aan het college. De CDA-fractie heeft de antwoorden onlangs ontvangen. Binnenkort gaan wij weer op bezoek bij een aantal bewoners om met hen nogmaals de wijk door te lopen of te fietsen.  Indien wij er aanleiding toe zien zullen wij daarna met aanvullende vragen komen.

Download hier de antwoorden van het college d.d. 15 mei 2008: antwoord_college_vragen_vrijenburg