Antwoord fietstocht Vrijenburg

Naar aanleiding van de fietstocht van de CDA-fractieleden Peter Luijendijk en Leo van Gelder met enkele betrokken inwoners van de nieuwe wijk Vrijenburg zijn enkele schriftelijke vragen gesteld aan de het college van Burgemeester en Wethouders. Dit heeft de onderstaande beantwoording opgeleverd met de nodige toezeggingen. Wij zullen er op toezien dat het college de toezeggingen dan ook uitvoert.

De beantwoording: download het document: antwoorden_vrijenburg