Barendrecht betrekt lokale ondernemers bij aanbesteding

Op vragen van de CDA fractie over het aanbestedingsbeleid heeft het college van B&W aangegeven dat men het inkoop beleid aanpast. Het college erkent dat het voor de lokale/regionale economie van belang is dat lokale ondernemers worden uitgenodigd een offerte in te dienen. Het uitgangspunt van een optimale prijs/kwaliteitsverhouding blijft daarbij wel overeind. De gemeente Barendrecht zal er voor zorgen dat de lokale leveranciers op de hoogte zijn van komende aanbestedingen, ondermeer door dit tijdig bekend te maken aan de Vereniging Barendrechtse Ondernemers. Ook zullen de aanbestedingen op internet worden geplaatst en krijgen lokale bedrijven offerterecht.

De vragen van het CDA kwamen voort uit het belang dat de CDA fractie hecht van een actieve (Barendrechtse) samenleving. Een samenleving waarin burgers, verenigingen, overheid, non-profit instellingen en bedrijven actief meedoen en waarin deze groepen elkaar waar mogelijk en waar nodig ondersteunen. De afgelopen maanden zijn een aantal Barendrechtse bedrijven die actief zijn of waren in de Barendrechtse samenleving bij (Europese) aanbestedingen buiten de boot gevallen als het gaat om orders van de gemeente. Het betreft hier ondermeer bedrijven in de sector van de zorgverlening, het ophalen van papier en collectief vervoer. Niet alleen is dit jammer voor de Barendrechters die bij deze bedrijven in dienst zijn, maar veelal hebben deze bedrijven ook een actieve rol in de lokale samenleving. Een actieve samenleving kost vaak geld. Geld dat burgers, instellingen of de gemeente vaak niet alleen op kunnen brengen. Het CDA hoopt dat in de toekomst meer Barendrechtse bedrijven hun werk in Barendrecht kunnen blijven doen en ook hun maatschappelijke rol kunnen blijven invullen.

Klaas Groenendijk en Martin van Hengel

Download hier het volledige antwoord van het college:  antwoorden_inkoopbeleid