Antwoord op vragen huiselijke geweld

De CDA-fractie ontving deze week het antwoord van het college  op de eind 2007 gestelde vragen over huiselijke geweld.  Uit dit antwoord blijkt dat:

● Er nog steeds een toename van het aantal meldingen in Barendrecht te zien is.
● De coördinator huiselijk geweld voor 8 uur per week in dienst is
● het Barendrechtse meldpunt per 1 januari 2008 overgegaan is in het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld bij de GGD Rijnmond (tel. 010-4438444).
● De Barendrechtse aanpak ook voor verbetering vatbaar is.
● Ook al wordt er geen aangifte gedaan van huiselijk geweld bij de politie, maar wel bij het meldpunt er wel door het algemeen maatschappelijk werk actie wordt ondernomen.
● Er mogelijk naar samenwerking met Ridderkerk gezocht wordt.
● Er op dit moment voldoende financiële middelen zijn om de coördinatie te bekostigen. 

Wethouder van Deursen geeft bij haar antwoord aan dat in maart 2008 de evaluatie van het project rondom de aanpak van huiselijke geweld in de periode 1 oktober 2006 en 1 januari gereed is en voor de raad beschikbaar.

Wij zijn benieuwd naar die evaluatie en over eventueel te nemen vervolg stappen. Indien de CDA-fractie het dan nodig acht zal zij zeker stappen zetten om het  onderwerp huiselijke geweld op de politieke agenda te houden.

Download hier antwoord_college_cda-vragen_huiselijk_geweld