Sociaal loket gaat open!

Maandag 28 januari 2008 gaat het Sociaal Loket Barendrecht van start. In het coalitieakkoord en ook in het collegeprogramma is vastgelegd dat de gemeente een actief beleid voert om de stille armoede te bestrijden.  Eén van de middelen om dit te bereiken is het Sociaal Loket.

Men kan bij het Sociaal Loket  informatie krijgen over de sociale voorzieningen. Denk daarbij aan de Barendrechtse mogelijkheden van de bijzondere bijstand, het sport-, educatie- en cultuurfonds,  een collectieve ziektekostenverzekering, maar ook de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
U kunt er ook terecht voor advies voor andere regelingen zoals uitkeringen, studiefinanciering, arbeidszaken.
Het Sociaal Loket geeft niet alleen informatie en advies, maar helpt  ook bij het invullen van formulieren en het schrijven van brieven.
Het college heeft besloten dat op dit gebied gratis hulp wordt aangeboden.

In het Sociaal Loket werken het Bureau Sociaal Raadslieden en diverse instellingen, zoals de Werkgroep Belangenbehartiging Uitkeringsgerechtigden (WBU) en het Cliëntenplatform Wet Werk en Bijstand samen.

Het Sociaal Loket is te vinden in het Dienstencentrum aan de Windsingel 164 en telefonisch te bereiken onder nummer 0900-8664. Neemt u vooral contact op als u denkt dat de mensen van het Sociaal Loket u of iemand anders kunnen helpen. De gegevens, die u verstrekt, worden volgens de privacyvoorschriften vertrouwelijk behandeld.

De CDA-fractie hoort graag uw ervaring met de diensten van het Sociaal Loket.

Bron: persbericht gemeente Barendrecht van woensdag 23 januari 2008