Antwoord vragen tuinafval

Tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2009 heeft Leo van Gelder namens de CDA-fractie  vragen gesteld aan wethouder Zuurbier over het ophalen en het niet-ophalen van tuinafval in Barendrecht.

De wethouder gaf aan dat het een juiste analyse was van de problemen die ook bij de gemeente waren geconstateerd. Hij ging er dan ook alles aan doen om de problemen te verhelpen aangezien hij zich ook stoorde aan de geconstateerde problemen.
Met het onderzoeken naar de mogelijkheid van het wekelijkse ophalen van tuinafval wilde hij voorlopig wachten tot de omdergrondse containers in heel Barendrecht zijn geplaatst. Hij gaat er van uit dat dan de meeste problemen dan zijn opgelost. Mocht dat niet zo zijn dan zal er vooralsnog een onderzoek plaats vinden.