Corrie Righolt-Dam Lijsttrekker 2010

Tijdens de Algemene Ledenraad Vergadering van CDA-Barendrecht van 26 mei 2009, hebben de leden Corrie Righolt-Dam gekozen tot CDA-lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Bas Nootenboom is voorgedragen als de wethouderskandidaat 2010 – 2014.

Het CDA heeft er voor gekozen om in een vroeg stadium de lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen, die in maart 2010 worden gehouden te kiezen. Zij geeft daarmee de lijsttrekker een belangrijke rol bij het samenstellen van de concept kandidatenlijst voor die gemeenteraadsverkiezingen

Corrie Righolt-Dam is gekozen als dé lijsttrekker, omdat:

  • De rol van de lijsttrekker bij de samenstelling van de lijst verkiesbare kandidaten en de vorming fractieteam past het best bij de huidige en beoogd toekomstig fractievoorzitter.
  • Ze als fractievoorzitter veel weet over alles wat er speelt en gebeurt in Barendrecht.
  • De huidige CDA-fractie steunt Corrie van harte als lijsttrekker: Corrie is een echte teamspeler!

Tijdens deze ledenraadvergadering legden wethouder Bas Nootenboom en leden van de fractie verantwoording af over hun werkzaamheden die zij met mandaat van kiezer en leden hebben gekregen. Tevens werden aandachtspunten aangedragen die voor de komende periode van belang zijn. De programcommissie zal zich hier verder over buigen.

Bas Nootenboom, CDA wethouderskandidaat 2010-2014.

Het bestuur heeft laten weten Bas Nootenboom voor te dragen als CDA wethouderskandidaat. Bas Nootenboom maakt nu, voor zijn eerste termijn als wethouder, al deel uit van het huidige college en verdient met zijn optreden volgens het bestuur deze kandidatuur.