Barendrecht nummer 1 in Zuid-Holland en 6 in NL

De gemeente Barendrecht blijft ook in 2010 de economisch best presterende gemeente van Zuid-Holland. Landelijk eindigen we maar liefst op een zesde plaats.   

Dit resultaat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Bureau Louter en het tijdschrift Elsevier. Hiermee handhaaft Barendrecht al negen achtereenvolgende jaren haar positie in de top zes van Nederland. Barendrecht herbergt circa 2.000 bedrijven met meer dan 21.000 arbeidsplaatsen.

Brede kijk en consistent beleid
Wethouder Cees Versendaal (Economische Zaken)   "We zijn trots op dit resultaat. We zien dat, waar de mogelijkheid tot groei van bedrijfsterreinen in Barendrecht beperkt begint te raken, we beter zijn gaan scoren op structuur. Dit heeft te maken met de verscheidenheid qua werkgelegenheid en de hoge arbeidsproductiviteit. Daarnaast speelt ook het opleidingsniveau van de bevolking een rol." Wat is het geheim van Barendrecht? Versendaal: "In Barendrecht kijken we niet alleen naar onze lokale economie, maar naar een veel groter speelveld. We zijn veel met onze ondernemers in gesprek om goed aan te kunnen sluiten op hun behoeftes. Enkele voorbeelden hiervan zijn parkmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen." Over hoe Barendrecht denkt de positie ook volgend jaar weer te handhaven, is de wethouder helder: "We blijven werken aan behoud en uitbreiding van werkgelegenheid bij de circa 2.000 Barendrechtse bedrijven. Aangezien we binnen de gemeentegrenzen niet verder kunnen uitbreiden, zetten we al jaren in op verdere verdichting en herstructurering van huidige bedrijfslocaties. Daarnaast werken we samen met Rotterdam en Ridderkerk in Nieuw-Reijerwaard aan verdere uitbreiding van het agrologistieke cluster van de Freshport Barendrecht/Ridderkerk."

Indicatoren van het onderzoek
De gemeenten zijn beoordeeld op structurele kenmerken en indicatoren voor de economische groei. Structureel zijn bijvoorbeeld de werkgelegenheid en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking, de verscheidenheid in economische activiteit en de beschikbare ruimte voor bedrijvigheid en de productiviteit. Voor de groei wordt onder meer gekeken naar ontwikkelingen in de werkgelegenheid, uitgifte van bedrijventerreinen, de bevolking en potentiële beroepsbevolking en starters. De ranglijst is opgesteld door alle uitkomsten af te zetten tegen het aantal inwoners tussen de 15 en 65 jaar. Alle gemeenten, groot en klein, hebben hierdoor eenzelfde kans om de ranglijst aan te mogen voeren.
 
Bron: Persbericht gemeente Barendrecht d.d. 26 april 2011 (www.barendrecht.nl)