Recreatiehaven en camping de Oude Maas

In de raadscommissie ruimte van 26 april 2011 is uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen op het recreatiepark Oude Maas.

Voor veel Barendrechters een onbekend gebied, voor anderen vooral bekend als "de camping", gelegen op de grens met Heerjansdam. In de lokale politiek kennen we het gebied ook van de discussies over de recreatiechalets voor tijdelijke bewoning, die inmiddels zijn gerealiseerd langs de rivier.
De eigenaar is al geruime tijd bezig met herinrichting van het park. Ook is inmiddels een rotonde aangelegd op de kruising Noldijk en Achterzeedijk, waar de nieuwe hoofdingang van het park moet komen. Ook de Jachthaven zelf is op een aantal onderdelen verbeterd.

De gemeente is ook al geruime tijd in gesprek met de eigenaar. Die wil op enkele punten graag herziening van het bestemmingsplan om meer bebouwing te realiseren. Het gaat dan om de bouw van een restaurant langs de oever van de Oude Maas met zo’n 440m2 vloeroppervlak, nieuwe kantoren en sanitaire voorzieningen van 445m2 en een nieuwe botenloods van 3800m2. De verouderde botenloods en de oudere voorzieningen voor kantoor en restaurant worden dan afgebroken.
Als gemeente en eigenaar het op hoofdlijnen eens zijn dan kan de inrichtingsvisie worden vastgesteld en wordt de herziening van het bestemmingsplan in gang gezet.

Voor de gemeente Barendrecht bieden de plannen van de eigenaar een mooie kans om het gebied goed te ontsluiten voor Barendrechters en anderen. Het park ligt op een prachtige plek langs de Oude Maas. Alleen weten weinig mensen dat, omdat het park niet toegankelijk lijkt voor fietsers en wandelaars. De gemeente stelt dan ook als eis dat het fietspad langs de Oude Maas vanaf het Pannenkoekenhuis naar Heerjansdam echt openbaar toegankelijk wordt. En dat wandelaars en andere bezoekers kunnen genieten van de prachtige zicht op de Oude Maas en de omgeving vanaf het recreatiepark.

Tijdens de behandeling van het onderwerp bleek dat de bewoners van de recreatiechalets niet helemaal gelukkig waren met de informatievoorziening over de plannen door de eigenaar. De commissie heeft de wethouder Ter Borg gevraagd de eigenaar aan te sporen tot meer overleg. Verder hechten alle partijen aan optimale toegankelijkheid. Het gebied kan een parel aan de Oude Maas worden. De CDA fractie kan zich dan op hoofdlijnen prima vinden in de plannen. Dat betekent wel dat de goede bereikbaarheid door nieuwe voet- en fietspaden waar de eigenaar aan moet meewerken een voorwaarde is.