Beantwoording vragen Middeldijkerplein

In de vergadering van de commissie Samenleving van 5 januari 2009 stelde de CDA-fractie vragen over de overlast rondom het Middeldijkerplein.  Een groot aantal van die vragen kon direct worden beantwoord. De resterende vragen over meldingen bij de politie door bewoners werden onlangs beantwoord. Het volledige antwoord van het college kunt u hier downloaden: 110209_meldingen_middeldijkerplein.

De burgemeester geeft in deze brief aan dat er contacten zijn met onder meer de bewonersorganisatie en de ondernemers. 
Er wordt alles in het werk gesteld de overlast te verminderen door een zogenaamde sluitende aanpak.  Dit betekent zowel een lik-op-stuk beleid voor de harde kern jongeren en door de verbinding en het gesprek met de jeugd in stand te houden en te versterken.  De jeugd moet wat dat laatste betreft natuurlijk wel mee willen werken.
Er zijn op dit moment bemoedigende signalen over de aanpak.

Met het college is afgesproken dat er de stand van zaken eens per kwartaal in de commissie Samenleving wordt gerapporteerd. 

Wordt zeker nog vervolgd.