logo_centrum

Bewonersvergadering Patrimonium

Wethouder Nootenboom heeft aangegeven dat hij graag bereid is om met bewoners of groepen van bewoners te praten over de mogelijke gevolgen van de Centrumontwikkeling. Op 31 mei 2007  was hij te gast bij een groep bewoners, die huurders zijn van Patrimonium en binnen of in de buurt van het ontwikkelingsgebied wonen.  logo_centrumBas Nootenboom heeft op verzoek nog eens een toelichting gegeven op onderdelen van de verschillende modellen. Ook ging hij in op het gewenste aantal woningen: 500 in het centrum lijkt wel erg veel van het goede, en het zou mooi zijn als we een aantal woningen buiten het Centrumgebied kunnen bouwen, aldus de wethouder. Veel bewoners willen vooral snel duidelijkheid. Er zijn bewoners in de Driehoek en in het Bessenpad en omgeving, die eerst dachten dat hun woning weg zou moeten, maar dat nu niet meer terugzien in de plannen.
De wethouder heeft uitgelegd dat in eerste instantie alle opties op tafel zijn gelegd, en dat er zo snel mogelijk duidelijkheid zal komen hoe de werkelijke plannen er uit gaan zien. Hij heeft uitgelegd dat die keuzes aan de Raad zijn, en dat naar verwachting tijdens de Raadsvergadering van 16 juli 2007 beslissingen zullen worden genomen over de plaatsen waar gebouwd zal gaan worden. Om die reden was ik overigens als raadslid (tevens CDA-woordvoerder Centrumontwikkeling) aanwezig bij deze bijeenkomst, luisteren naar hoe de mensen er over denken, dat delen met de fractie en dat meenemen in de besluitvorming.

Ook waren er vragen over procedures en huurprijzen. Deze werden beantwoord door Patrimonium directeur Afra Boon en andere Patrimonium-medewerkers.

Bewoners maken zich zeker zorgen, maar zijn voor het overgrote deel ook positief. De meeste mensen vinden ook dat er iets moet gaan gebeuren in het centrum en zijn blij dat er voor ouderen meer woonmogelijkheden komen.

Al met al een nuttige avond, die door de meeste bezoekers ook als heel positief werd ervaren.