Wisseling van de wacht in college

In de raadsvergadering van 29 mei 2007 nam wethouder Schoehuizen (VVD) afscheid van het Barendrechtse gemeentebestuur. Als zijn opvolger is door de raad in een extra vergadering op 30 mei 2007 unaniem de heer Schreurs benoemd. Wethouder Schreurs is door de VVD-fractie als opvolger van wethouder Schoehuizen aan de raad voorgedragen. 

martin_schreurskl

VVD-wethouder Schreurs

Bron foto: www.barendrecht.nl

Een wethouder van buiten de raad daar hebben we al ervaring mee gehad in de vorige periode. Maar voor het eerst in de geschiedenis van Barendrecht is een wethouder benoemd, die niet in Barendrecht woonachtig is.

Na de invoering van het dualisme bestaat die mogelijkheid. De VVD-fractie heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt.  De nieuwe VVD-wethouder heeft aangegeven binnen de wettelijk termijn van 1 jaar inwoner van Barendrecht te zijn.

De CDA-fractie wenst Martin Schreurs alle goeds toe als bestuurder van Barendrecht en wij gaan uit van een goede samenwerking tussen de raad en het college.