Borgstede heeft toekomst!

BorgstedeBARENDRECHT | In de Schakel van 21 mei 2015 stond het artikel : ‘Borgstede heeft toekomst’ door Rolinka van der Graaf en Jilles van der Stoep.

Waarom de keuze van dit onderwerp?
Borgstede is als verzorgingshuis een begrip in ons mooie dorp. Nagenoeg iedere Barendrechter kent Borgstede als woonvoorziening waar de “oude dag” onder goede omstandigheden kon worden doorgebracht. Er is sprake van verzorging en een centrale ligging waardoor senioren de winkels op de Middenbaan kunnen bezoeken. Helaas verandert deze situatie heel snel door de ingrepen van de Rijksoverheid in de gezondheidszorg. Verzorgingshuizen als Borgstede verdwijnen en de relatief gezonde oudere zal zo lang als mogelijk thuis moeten blijven wonen. Er zijn allerlei geruchten over een op handen zijnde sluiting van Borgstede, zelfs op korte termijn. Veel Barendrechters maken zich zorgen of er voorzieningen overblijven in het centrum voor ouderen waarbij sprake is van dementie of sterke lichamelijke achteruitgang. Wat zijn nu precies de plannen met Borgstede?

Wie hebben wij daarover gesproken
CDA raadsleden Rolinka van der Graaff en Jilles van der Stoep zijn hierover in gesprek gegaan met de locatiemanager van Borgstede, Ary Post. Uit dit openhartige gesprek werd duidelijk dat veel partijen iets te zeggen hebben over de toekomst van Borgstede. De eigenaar van het gebouw, de verzekeraar die financiert, de instantie die hulp verleent, alsook de politiek. Zekerheid over het voortbestaan van Borgstede kon tijdens het gesprek niet gegeven worden. Wel is er juist op dit moment de intentie om een bepaalde voorziening te treffen in het centrum voor ouderen.

Waar komt de overige informatie vandaan?
CDA raadsleden worden geregeld benaderd door inwoners die zo lang als mogelijk in Barendrecht willen wonen. Zij zouden het zeer op prijs stellen als er in het centrum, waar zeer veel senioren wonen, een voorziening komt. Zowel voor de persoon die opgevangen moet worden, bijvoorbeeld door dementie, als voor de achterblijvende partner is het heel belangrijk dicht bij elkaar te kunnen wonen. Het CDA hecht er grote waarde aan dat opvang plaatsvindt in de vertrouwde omgeving. Het opgebouwde netwerk in de buurt blijft dan ook gemakkelijker op bezoek komen. Dat doet een mens goed!
De ouderenbonden bespraken al eerder met het CDA hun bezorgdheid over een plek om elkaar te blijven ontmoeten.

Wat is het vervolg?
Locatiemanager Ary Post is, mede gezien alle geruchten over het voortbestaan van Borgstede, van plan om, meer dan tot nu toe, naar buiten te treden als het gaat om de plannen over de toekomst. Activiteiten van ouderenbonden, die binnenkort uit het Dienstencentrum moeten, zullen worden gefaciliteerd om in Borgstede te laten plaatsvinden. Borgstede zal dus meer zichtbaar worden voor de buurt. CDA Barendrecht heeft in de campagne beloofd dat zij goede zorg voor ouderen wil. Er moet worden gestreefd naar een goede voorziening in het centrum voor Barendrechters die door hun beperking niet meer in staat zijn om thuis te wonen.
Wat het CDA betreft is Borgstede hiervoor een prima locatie.

Het CDA blijft Borgstede op de politieke agenda zetten.