CDA: actie tegen woekerplant Japanse duizendknoop

Barendrecht | CDA Barendrecht wil van het college weten wat zij gaat doen tegen de opmars van de Japanse duizendknoop.

In het AD van woensdag 25 oktober j.l. werd melding gemaakt van de opmars van de Japanse duizendknoop in Rotterdam. Ook op het internet wordt melding gemaakt van deze woekerplant.

Aangegeven wordt dat deze woekerplant grote schade kan toebrengen aan gebouwen. Door de lange dikke en diepliggende wortels kan deze plant ook grote schade aanrichten aan riolering, verhardingen en funderingen. De bestrijding van deze plant is uiterst moeilijk.

Uit het dagblad De Stentor blijkt dat de gemeente Utrecht zelfs een meldpunt heeft ingericht waar bewoners kunnen aangeven waar ze deze plant tegenkomen.

 

Vragen:

 

  • Is het college er mee bekend dat de Japanse duizendknoop grote schade kan aanrichten?
  • Is het te verwachten dat deze plant ook in Barendrecht gaat voorkomen?
  • Is de gemeente van plan de burgers voor te lichten over deze plant?
  • Hoe staat de gemeente tegenover het inrichten van een meldpunt?
  • Wat gaat de gemeente doen om deze plant te bestrijden?