Motie CDA Barendrecht voor meer maatschappelijk werk op scholen is aangenomen!

RugzakBarendrecht | Tijdens de raadsvergadering van 31 -10-2017 is in Barendrecht de motie “Toereikend maatschappelijk werk op scholen” met grote meerderheid aangenomen.

De fractie van het CDA heeft het initiatief genomen voor deze motie. Aanleiding is een indringend signaal geweest vanuit een grote scholengemeenschap.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kampen soms met ernstige psychosociale problemen als ongewenste zwangerschap, seksueel misbruik en geweld binnen het gezin. Vaak wordt als eerste de leerkracht in vertrouwen genomen. De docent moet de leerling direct kunnen doorverwijzen naar een maatschappelijk werker die daadwerkelijk op de school aanwezig is. Deze hulpverlener is echter door bezuinigingen nauwelijks meer op school aanwezig. Bij een scholengemeenschap van bv. 1600 leerlingen is de maatschappelijk werker in totaal 1 uur per week daadwerkelijk in het schoolgebouw. Hierdoor wordt niet aan adequate hulpverlening toegekomen. Het gevolg is dat de docent steun blijft verlenen en dat de leerling niet wordt bijgestaan door een professional. Zowel leerling als docent lijden hieronder.

In de motie wordt het college verzocht zo spoedig mogelijk meer maatschappelijk werk op de scholen in te zetten daar waar een te kort is. Ook wordt verzocht om zorg te dragen voor structureel voldoende aanwezigheid van maatschappelijk werk op scholen voor de lange termijn.

De CDA fractie gaat de acties van het  college nauwlettend volgen omdat de jeugd van Barendrecht de hulp moet krijgen die zij nodig hebben.

De motie kunt u vinden onder de volgende “link“.