CDA Barendrecht doet mee aan NL DOET

Op 18 en 19 maart 2011 waren overal in het land weer vrijwilligers actief voor de grootste vrijwilligersactie van Nederland, NL DOET, georganiseerd door het Oranje Fonds. Ook in Barendrecht werden de handen flink uit de mouwen gestoken! Stichting Aller-hande verzorgde de coördinatie van de verschillende activiteiten. Bloemschikken op vrijdagmiddag in de verzorgingstehuizen waar Corrie Righolt-Dam en Rolinka van der Graaff zich voor hadden aangemeld. Klaas Groenendijk ging op de zonnige zaterdagochtend met een groep bewoners van Meliom naar Plaswijckpark.
De benodigde materialen voor het bloemschikken werden ter beschikking gesteld door het Oranjefonds. Dat leverde al direct enthousiaste reacties op van de bewoners.
In Borgstede, waar ik zelf aanwezig was, waren ook vier jongeren die op deze middag hun Maatschappelijke Stage-punten kwamen behalen. Zo werd het een gezellig team werd van scholieren, lokale politici en de ouderen.
Het ophalen van de verschillende bewoners had al wat voeten in de aarde. De één met rolstoel, de ander met rollator, niet iedereen die direct begreep waar het om te doen was of de uitleg daarover niet goed had kunnen verstaan. De activiteiten van de vrijwilligers varieerden van het schenken van koffie en thee, het uitdelen van de verschillende benodigdheden voor bloemschikken en vervolgens hulp bieden aan diegenen die dat nodig hadden.
Het was leuk om te zien dat ieder bloemstukje er anders uit kwam te zien, ook al had ieder dezelfde materialen gekregen. Zelfs bewoners die slechtziend waren gaven aan toch te genieten van de activiteit, het samenzijn, de hulp die ze kregen. Mijn petje van NL DOET maakte een mijnheer blij die dit wel graag wilde hebben, en gelukkig werd er ook nog één voor zijn buurman gevonden.
De middag werd afgesloten met een advocaatje, en één van de bewoners kroop achter het orgel om de feestvreugde nog wat te verhogen. Met hun eigen bloemstukje werd ieder weer naar zijn of haar eigen kamer begeleid.

De dankbaarheid van de verschillende bewoners, dat is zo mooi om te zien.
Vrijwilligerswerk: iets van je tijd en energie geven voor een ander om er veel voor terug te krijgen!