Overgangsregeling Rotterdampas

Deze overgangsregeling maakt het mogelijk dat Barendrechtse minima in 2011 toch in het bezit kunnen komen van de Rotterdampas.  

De verkoop van de Rotterdampas werd voor Barendrecht in 2011 afgeschaft.  Raadsbreed was men van mening dat naar een oplossing voor de Barendrechtse minima moest worden gezocht.  Dit heeft geresulteerd in het initiatiefvoorstel "Overgangsregeling Rotterdampas" dat op 29 maart 2011 door de CDA-fractie ondersteund door alle raadsfracties wordt ingediend.   

Dat betekent dat na het raadsbesluit Barendrechtse minima met een inkomen van 110 % van de bijstandsnorm de Rotterdampas met een eigen bijdrage van 5 euro in 2011 toch kunnen aanschaffen. Hun kinderen ontvangen de pas dan gratis.  Om dit mogelijk wordt een apart  fonds in het leven geroepen.

Het college komt uiterlijk bij de begrotingsbehandeling  eind van het jaar met een voorstel om  te komen om met één regeling voor de Rotterdampas en het Sport-, Cultuur- en Educatiefonds (SCE-fonds).

Direct na het raadsbesluit wordt u via Blik op Barendrecht en de gemeentelijke website nader geïnformeerd hoe u als u tot de doelgroep behoort de Rotterdam pas kan aanschaffen.

Het volledige voorstel kunt u hier downloaden;

raadsvoorstel_overgangsregeling_rotterdampas

raadsbesluit_rotterdampas