CDA Barendrecht onderzoekt overkapping A29

Op verzoek van het CDA Barendrecht zullen studenten van de Hogeschool Rotterdam een onderzoek uitvoeren naar een inpassing van de rijksweg A29 in de bebouwde omgeving van Barendrecht. Naast verschillende andere ideeën is met name een overkapping van de A29 onderwerp van onderzoek. Barrière tussen Oost en WestDe A29 doorsnijdt de gemeente en is bepalend voor het milieu en de leefomgeving in een groot gedeelte van Barendrecht. Tevens vormt de A29 als het ware een barrière tussen Barendrecht Centrum en Barendrecht Carnisselande. Een betere inpassing van de A29 kan een bijdrage leveren aan een goede samenhang tussen de twee delen van Barendrecht en daarnaast het leefmilieu verbeteren. Studenten onderzoeken verschillende mogelijkhedenDiverse varianten van inpassing zijn mogelijk. Inpassing door middel van bijvoorbeeld een overkapping, een onderdoorgang of een manier van bebouwing zoals langs de A2 bij Utrecht. De varianten gaan in op de barrièrewerking en de milieuoverlast in de vorm van geluid- en luchtkwaliteit. Wat het CDA Barendrecht betreft vormen de ideeën uit de studie een input voor de nieuwe structuurvisie zodat serieus naar de resultaten gekeken wordt