Vragen nieuwbouw CBS Het Kompas

Maandag 15 februari 2010 heeft Martin van Hengel namens het CDA in de gemeenteraadsvergadering vragen gesteld over de nieuwbouw van het Kompas.

 

Naar aanleiding van ons bezoek aan het bestuur van PCPO en een brief van omwonenden aan de gemeenteraad had het CDA vragen over de voortgang van de nieuwbouw van CBS Het Kompas.

De bewoners geven in een brief aan dat er kennelijk onenigheid is over het ontwerp. Daarbij is er door de wethouder in 2007 de belofte gedaan aan de bewoners en de raad om bij onenigheid terug te komen naar de raad.

Voor de CDA fractie is het van groot belang dat de kinderen die nu naar school gaan in noodgebouwen zo snel mogelijk onderwijs krijgen in een goed schoolgebouw. Goed onderwijs wordt tenslotte gegeven in goede gebouwen! Om die reden is de voortgang van dit project erg belangrijk.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de CDA fractie de volgende vragen gesteld:

  • Klopt het dat er onenigheid is over het ontwerp met de omwonenden?
  • Klopt het dat de bewoners nooit reactie hebben gehad op hun brief van 10 juli 2008?
  • Klopt het zoals de omwonenden stellen, dat u terug moet komen naar de gemeenteraad en zo ja wanneer komt u dan terug bij de raad?
  • Wat zijn de gevolgen van deze onenigheid voor de bouw van de nieuwe basisschool?
  • Wordt de planning rondom het Kompas gehaald en zo ja wanneer is de school dan gereed?

De wethouder antwoordde namens het college van B&W dat er inderdaad onenigheid is met de bewoners over dit onderwerp. Echter de brief van 10 juli 2008 heeft de gemeente nooit bereikt. Martin van Hengel heeft hierop beloofd de brief alsnog door te sturen naar het college, zodat deze mede naar aanleiding hiervan met de omwonenden in gesprek kan gaan.

Door de bewoners is wel al een gang naar de rechter gemaakt. De rechter doet komende week uitspraak in dit geschil. Als de conclusie van de rechter positief uitvalt voor de gemeente, dan zal snel met de bouw worden begonnen. Mocht dat zo zijn, dan is de huidige planning, waarbij de school eind 2010 geopend kan worden, nog steeds haalbaar. Het college gaf verder aan niet terug te komen met een ander voorstel naar de Raad, maar de bouw voortvarend op te pakken. Dat heeft de steun van de CDA fractie, want zoals gezegd goed onderwijs hoort in een goed gebouw!