CDA-Barendrecht op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen

Persbericht


CDA op de Middenbaan
Op zaterdag 18 november is de afdeling Barendrecht van het CDA van 10.00 uur tot 16.00 uur met een verkiezingskraam aanwezig op de Middenbaan.

Stemmen maar niet in de gelegenheid?
Wilt u vervoer naar een stembureau of een stem per volmacht uitbrengen?  Neem dan contact op met Bas Nootenboom (tel 0180- 620625), Corrie Righolt-Dam (tel. 0180- 623037) of Bob Kagenaar (tel.0180-627660).