CDA Barendrecht steunt oproep van Voedselbank:

Help de Voedselbank Barendrecht zo snel mogelijk aan ruimte!

 

 

 Tijdens de fractievergadering van CDA Barendrecht op 14 maart 2013 kregen wij bezoek van Henk Ferdinandus en Jeroen ten Hoedt , resp. voorzitter en penningmeester van de Stichting Voedselbank Barendrecht.

De Voedselbank Barendrecht verstrekt momenteel aan meer dan 60 gezinnen in Barendrecht pakketten. Ook in Barendrecht is er helaas een sterk groeiende behoefte aan de voedselpakketten omdat steeds meer inwoners met grote financiële problemen worden geconfronteerd.

Momenteel heeft de Voedselbank Barendrecht een groot probleem. Er wordt om de taak te kunnen blijven uitvoeren dringend naar een ruimte gezocht die voor langere tijd beschikbaar is waarin voedsel kan worden opgeslagen en van waaruit het kan worden verdeeld aan de doelgroep. Als deze ruimte er niet voor de zomer is dan komt voortzetting van het werk van de Voedselbank ernstig in gevaar. Wij vinden als CDA Barendrecht dat het zover niet mag komen!

De voltallige gemeenteraad  van Barendrecht en het college zullen op zeer korte termijn d.m.v. een schriftelijke oproep aan het bedrijfsleven een verzoek doen om te kijken of er ruimte beschikbaar is.

CDA – Barendrecht steunt het werk van de voedselbank en wil graag nog eens  langs deze weg een oproep doen aan een ieder die in dit opzicht hulp kan bieden.  Meer informatie kan worden opgevraagd via het onderstaande mailadres:

  info@voedselbankbarendrecht.nl

Of kijk op de site www.voedselbankbarendrecht.nl of volg de voedselbank op twitter @VBBarendrecht.