CDA Barendrecht: werk voor mensen met een beperking!

CDA Rolinka
Huib Kraaijeveld en Rolinka van der Graaff

Kortgeleden bezochten Peter Luijendijk, Rolinka van der Graaff en Jilles van der Stoep van CDA Barendrecht de Stichting IJsselmonde Oost. Zij hadden een ontmoeting met  een vijftiental cliënten met een verstandelijke beperking, die gebruik maken van de voorziening begeleid wonen in de Barendrechtse huizen van de Stichting. Iedereen kreeg de kans om zijn of haar persoonlijke situatie toe te lichten.  Uit het gesprek  bleek dat nagenoeg alle cliënten werken. Dit kan zijn op een dagcentrum, sociale werkplaats maar ook in een reguliere baan. Slechts 1 cliënt was gepensioneerd en 1 werkzoekend.

Nelleke Valster, locatiehoofd,  gaf aan dat deelname aan de participatiemaatschappij hoog in het vaandel staat van de Stichting. Om dit te kunnen bereiken is goede  begeleiding in de woonsituatie noodzakelijk. Denk aan hulp bij de administratie en het plannen van boodschappen.  De cliënten hebben hierdoor een veilig en gezellig thuis waar ze de accu weer kunnen opladen voor de volgende werkdag.

Over 1 belangrijk ding waren alle cliënten het eens: de begeleiding in de zorg mag en kan absoluut niet minder. Stichting IJsselmonde Oost zoekt overigens nog vrijwilligers die een handje kunnen toesteken in de zin van koken, wandelen of inkopen doen met cliënten.

CDA Barendrecht is van mening dat de juist de kwetsbaren in onze samenleving recht hebben op alle zorg die nodig is.