Bestuur CDA Barendrecht januari 2020

CDA bestuur uitgebreid!

Bestuur CDA Barendrecht januari 2020
Vlnr: Marianne van Wilgenburg-Beernink (voorzitter), Wim van der Hout (penningmeester), Linda Bakker-Spierings (secretaris), Jilles van der Stoep, Arjan Sullock Enzlin


Het bestuur van CDA Barendrecht is versterkt met twee nieuwe bestuursleden. De heren Jilles van der Stoep en Arjan Sullock Enzlin treden aan als algemeen bestuurslid. Beiden zijn geen onbekende voor de Barendrechtse samenleving. Eerder vervulden ze al een positie als raadslid namens het CDA.

Het bestuur wil een verbindende rol spelen in Barendrecht en zich actief inzetten voor een leefbare samenleving.

Tagged