CDA motie Knarrenhof unaniem aangenomen

Gisteren, tijdens raadsvergadering van 28 januari, is de motie Knarrenhof behandeld.

Bron: screenshot website stichting Knarrenhof

Het CDA Barendrecht is blij dat deze motie gisteren unaniem door de gemeenteraad is aangenomen! Na een schorsing tijdens het debat is de motie nog aangepast op verzoek van SGP-CU en de EVB. Hierdoor kon de motie door alle partijen gesteund worden en is dus door de gehele raad aangenomen.

De naam van de motie is afkomstig van de Stichting “Knarrenhof”. Deze stichting heeft een woonconcept ontwikkeld voor levensloop bestendig wonen. Hierbij gaat het niet alleen om “stenen” maar juist ook om de manier waarop dit tot stand komt en de vorm: samenleven met en voor elkaar. De Rijksoverheid heeft voor initiatieven die leiden tot de bouw van een Knarrenhof subsidies ingesteld.

Om tot een dergelijk woonconcept te komen melden belangstellenden zich als groep aan. Deze groep doorloopt met medewerking van de Stichting een traject van idee tot realisatie. Uiteraard neemt dit de benodigde tijd in beslag, zoals dat met alle nieuwbouwprojecten het geval is.

De oproep aan het college luidt nu:
Verzoekt het college:

1. Te inventariseren of deze overheidsregeling van toepassing is op een mogelijk Barendrechts project en te inventariseren welke locaties hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen.

2. De uitkomst van deze inventarisatie nog voor het zomerreces te presenteren in een oriënterende commissievergadering.

Zie voor de volledige tekst van de motie hieronder

Motie_Knarrenhof-CDA

PDF Embedder requires a url attribute
Tagged